Vocabulary

Phrases

Grammar

Vietnamese Colors

This is a list of colors in Vietnamese. This will help you find ways to describe the colors of clothes, objects and much more.

Black: màu đen
Blue: màu xanh da trời
Brown: màu nâu
Gray: màu xám
Green: màu xanh lá cây
Orange: màu da cam
Red: màu đỏ
White: màu trắng
Yellow: màu vàng
Dark color: màu đậm
Light color: màu nhạt
Colors: màu sắc

These examples show how colors are used in Vietnamese. This is a good way to demonstrate how adjectives (colors) are used with nouns and verbs.

The sky is blue: bầu trời thì màu xanh
Your cat is white: con mèo của bạn thì màu trắng
Black is his favorite color: màu đen là màu yêu thích của anh ấy
Red is not his favorite color: màu đỏ không phải là màu yêu thích của anh ấy
She drives a yellow car: cô ta lái chiếc xe màu vàng
I have black hair: Tóc tôi màu đen

Now that you have learned the colors in Vietnamese, you can view the rest of our menu above by selecting another topic or by clicking the "Next" button to view the next lesson.

Vietnamese GreetingsPrevious lesson:

Vietnamese Greetings

Next lesson:

Vietnamese Family

Vietnamese Family