Vocabulary

Phrases

Grammar

Maltese Phrases

Here is a collection of the most popular phrases in Maltese. This includes common expressions used on a daily basis including in casual conversations.

Long time no see: Ilni ma narak
I missed you: Ħassejtu n-nuqqas tiegħek / Immisjajtek
What's new?: X'ġara ġdid?
Nothing new: Xejn ġdid
Make yourself at home!: Qisu tiegħek!
Have a good trip: Il-vjaġġ it-tajjeb
Do you speak English?: Titkellem bl-Ingliż?
Just a little: Ftit biss
What's your name?: X'jismek?
My name is (John Doe): Jisimni (John Doe)
Mr.../ Mrs. .../ Miss...: Sur ... / Sinjura ... / Sinjorina ...
Nice to meet you!: Għandi pjaċir!
You're very kind!: Int ġentili ħafna!
Where are you from?: Minn fejn int?
I'm from the U.S: Jien mill-Istati Uniti
I'm American: Jien Amerikan (m), Amerikana (f)
Where do you live?: Fejn toqgħod?
I live in the U.S: Ngħix fl-Istati Uniti
Do you like it here?: Jogħġbok hawn?
Who?: Min?
Where?: Fejn?
How?: Kif?
When?: Meta?
Why?: Għaliex?
What?: Xiex? / X'inhu?
By train: Bil-ferrovija
By car: Bil-karozza
By bus: B'tal-linja
By taxi: Bit-taxi
By airplane: Bl-ajruplan
Malta is a wonderful country: Malta pajjiż sabih
What do you do for a living?: X'taħdem?
I'm a (teacher/ artist/ engineer): Jien (għalliem / artist / inġinier)
I like Maltese: Jogħġobni l-Malti
I'm trying to learn Maltese: Qed nipprova nitgħallem il-Malti
Oh! That's good!: Tajjeb!
Can I practice with you: Nista' nipprattika miegħek?
How old are you?: Kemm għandek żmien?
I'm (twenty, thirty...) Years old: Għandi (għoxrin, tletin...) sena
Are you married?: Miżżewweġ?
Do you have children?: Għandek tfal?
I have to go: Għandi bżonn nitlaq
I will be right back!: Daqt nerġa' niġi
This: Dan (M), Din (F)
That: Dak (M), Dik (F)
Here: Hawn
There: Hemm
It was nice meeting you: Ħadt gost niltaqa' miegħek
Take this! (when giving something): Ħu dan! (M), Ħu din! (F)
Do you like it?: Togħġbok?
I really like it!: Vera togħġobni!
I'm just kidding: Biex niċċajta
I'm hungry: Għandi l-ġuħ
I'm thirsty: Għandi l-għatx
In The Morning: Filgħodu
In the evening: Filgħaxija
At Night: Billejl
Really!: Vera!
Look!: Ħares!
Hurry up!: Għaġġel!
What?: Xiex? / X'inhu?
Where?: Fejn?
What time is it?: X'ħin hu?
It's 10 o'clock: L-għaxra
Give me this!: Tini dan! (M), Tini din! (F)
I love you: Inħobbok
Are you free tomorrow evening?: Għandek x'tagħmel għada filgħaxija?
I would like to invite you for dinner: Nixtieq nistiednek għall-ikel
Are you married?: Miżżewweġ?
I'm single: Jien waħdi
Would you marry me?: Trid tiżżewwiġni?
Can I have your phone number?: Tista' ttini n-numru ċellulari tiegħek?
Can I have your email?: Tista' ttini l-indirizz elettroniku tiegħek?
You look beautiful! (to a woman): Tidher sabiħa!
You have a beautiful name: Għandek ismek sabiħ
This is my wife: Din marti
This is my husband: Dan żewġi
I enjoyed myself very much: Ħadt ħafna gost
I agree with you: Naqbel miegħek
Are you sure?: Ċert? (M), Ċerta? (F), Ċerti? (Pl)
Be careful!: Attent! (M), Attenta! (F), Attenti! (Pl)
Cheers!: Evviva!
Would you like to go for a walk?: Trid immorru nimxu?
Holiday Wishes: Xewqat tal-btala
Good luck!: Awguri!
Happy birthday!: Awguri f'għeluq snienek!
Happy new year!: Is-sena t-tajba!
Merry Christmas!: Il-Milied Hieni!
Congratulations!: Prosit!
Enjoy! (before eating):
Bless you (when sneezing): Evviva
Best wishes!: L-isbaħ xewqat!
Transportation: Trasport
It's freezing: Iffriżat
It's cold: Il-kesħa
It's hot: Is-sħana
So so: Insomma

We hope you found our collection of the most popular phrases in Maltese useful to you. Don't forget to add this page to your favorite pages for easy access in the future. Now we move on to the next subject below. You can also choose your own topic from the menu above.

Maltese JobsPrevious lesson:

Maltese Jobs

Next lesson:

Maltese Numbers

Maltese Numbers